2017 - Koncert žáků houslové třídy Jany Kovářové
2017 - Koncert žáků houslové třídy Jany Kovářové
Jeden z pravidelných koncertů naší ZUŠ - líhně talentů a talentek :-)