Missa „Assumpta est Maria“ (Marc-Antoine Charpentier, 1698 až 1702) - jedna z nejpozoruhodnějších mší francouzského baroka.

Consortio Melcelii a hosté
hospitální kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu,
30.srpna l.P. 2015

B&W
B&W
Colour